7-10.8.2023

  • 00Days
  • 00Hours
  • 00Minutes
  • 00Seconds

ירושלים מברכת אותך

בירת ישראל מחכה לספורטאים, המציעה את אוצרותיה האדריכליים, התרבותיים וההיסטוריים שייהנו ויתגלו.

ירושלים היא מוקד הדת וההיסטוריה של העולם. עיר סוריאליסטית ותוססת, קדושה ליהודים, מוסלמים ונוצרים - למעלה משליש מכלל האנשים עלי אדמות. ירושלים היא ייחודית כמו שהיא מיוחדת. מעבר לחשיבותה הדתית וההיסטורית, ירושלים היא בירת ישראל של ימינו ועיר דינמית מתקדמת. צריך לראות את ירושלים כדי להאמין לה.

בודק...